Predsjednistvo

Na Skupštini NSSRZUZ Osnovna organizacija JU Kantonalna bolnica Zenica odrzanoj dana 27.03.2019.godine donesena je slijedeca:

ODLUKA

o imenovanju novog saziva predsjedništva

Za clanove novog predsjedništva NSSRZUZ FBIH OO JU Kantonalna bolnica Zenica izabrani su:

  1. Heco Fahrudin - predsjednik
  2. Bedak Amela - dopredsjednik
  3. Saletovic Zajim
  4. Kadric Samir
  5. Šabanovic Amela
  6. Bejtic Senada

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zenica,27.03.2019. godine
Broj: S-8/2019