01Decembar2020

Inicijativa NSS RZUZ u FBiH OO JU KBZ za izmjene Pravilnika

Inicijativa Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, Osnovna organizacija sindikata J.U. Kantonalna bolnica Zenica, za izmjenu Pravilnika o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta J.U. Kantonalna bolnica Zenica broj: 20/1-1-6034 od 30.05.2017.godine

2018-30-05 - Inicijativa NSS RZUZ u FBiH OO JU KBZ za izmjene Pravilnika  - Opsirnije PDF