Najava štrajka upozorenja 23.11.'17.

U organizaciji Kantonalne orgaizacije NSSRZUZ F BiH zakazan je štrajk upozorenja koji ce se odrzati u cetvrtak 23.11.2017. godine u periiodu od 10:00 do 10:30 sati, za vrijeme pauze u toku radnog vremena.

20.11.2017. godine - Najava štrajka upozorenja - Opširnije PDF